Własna działalność gospodarcza to przede wszystkim swoboda w podejmowaniu decyzji i brak szefa, które nadzoruje nasze postępy w pracy. Ale własny biznes, czy to prowadzony globalnie – w