Mówiąc „odzież”, mamy na myśli jakiekolwiek ubrania. I tak jest rzeczywiście, ale słowo to oznacza również tzw. odzież specjalistyczną. A co właściwie mieści się w tym pojęciu?