Każdy pracodawca zatrudniający ludzi do pracy na pewnych wysokościach, jest zobowiązany zapewnić im optymalne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. A robi to między innymi poprzez specjalne systemy zabezpieczające.